Program efterår 2021

August

Lørdag den 21. august

Udflugt i egne biler

Afgang fra Sognegården

09.30

Invitation følger.

Mandag den 30. kl. 19

Nåleoverrækkelse.

”Hverdagen med corona og

mis-brugsproblemer i et

omsorgsper-spektiv.” Oplæg

v. socialmedicinsk

sygeplejerske Gitte Schmølker

Bach Blå Kors Hjemmet i

Arden.

3 min. Ingrid

TM: Ettie

Kaffe: Kirsten og Ole,

Jørgen, Gerda og Børge.

September

Mandag den 13. kl. 19

(G) ”Fra livet i Congo –

gennem en flygtnings traumer

og oplevelser – til nyuddannet

dansk sygeplejerske i

Nordjylland”

Fortælling v. rehab.

sygeplejerske Eunica Neza.

TM: Jørgen

3 min.: Svend Erik

Kaffe: Gerda og Børge,

Anne Marie og Carl Erik.

Mandag den 27. kl. 19

Internt møde

med præsidieberetning ved

Ettie

TM: Carl Erik

3 min.: Erik

Kaffe: Anne Marie og Carl

Erik, Mette, Kirsten og Ole.

Oktober

(G) Mandag den 11. kl. 18

Natur og kulturFormidler

Birgitte Wilsted Simonsen

fortæller om tur og oplevelser i

Kenya udsendt af Røde Kors.

Spisning + reklame for klubben

TM: Børge

Kaffe: Ettie og Morten,

 Mette, Kirsten og Ole.

(G) Mandag den 25. kl. 19

Afgang fra Sognegården 18.30

Vi håber at kunne besøge

Bentax i Svenstrup, men endelig

aftale mangler.

Bane Allé 3, 9230 Svenstrup J.

Kaffeløsninger, kaffemaskiner,

kaffeautomater!

TM: Ettie

Kaffe: Vi håber Bentax giver

kaffen

November

(G) Mandag den 8. kl. 19

Eva Jødal fortæller om

ensomhed

TM: Mette

3 min.: Kirsten

Kaffe: Anna Grethe og Svend

Erik, Ingrid og Erik.

Mandag den 22. kl. 19

Internt møde +

distriktsguvernør

(DG) Anders Andersen fortæller

TM: Gerda

3 min.: Morten

Kaffe: Ingrid og Erik,

Ilone og Jørgen, Niels Jørgen

December

Søndag den 5. kl. 18

Julefrokost i Skivum Krat

Indbydelse senere

Januar 2022

Søndag d. 16.

International kirkedag

Altid møder i ulige uger

Næsten altid